Aktiviteter 2022

 

Aktivitetslista 2022

2022-01-01 Fiskestart Kabusaån. Bengt finns vid ån för guidning av nya medlemmar

2022-02-02 Styrelsemöte. Förberedelser inför årsmöte

2022-02-14 Start för flugbindningens vårtermin. Tio träffar under vårterminen. Måndagar 16.00 YAFKs lilla stuga. Om tillräckligt intresse finns kan aktivitet flyttas till kvällstid

2022-03-06 Inbjudan till träff med andra klubbar och fiske i Kabusaån. Öppen tävling i två klasser, Gädda och Öring. Fritt handredskap inom ramen för gällande fiskeregler. Föreningen bjuder på lättare förtäring

2022-03-20 Årsmöte i YAFKs stora stuga. Föreningen bjuder på lättare förtäring. Efter årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte, möte 1.

2022-04-03 Vandring längs ån, Simon

2022-05-11 Styrelsemöte 2

2022-05-XX Årsmöte i vattenråd för Nybro Å, Kabusa Å och Tyge Å

2022-05-29 Fiskevård. Ljungabron

2022-06-19 Fiskevård på fiskesträckan

2022-08-28 Rensning elfiskeplatser

2022-09-11 Elfiske i Kabusaåns avrinningsområde

2022-09-28 Styrelsemöte 3

2022-10-03 Start för flugbindningens hösttermin. Tio träffar under höstterminen. Måndagar 16.00 YAFKs lilla stuga. Om tillräckligt intresse finns kan aktivitet flyttas till kvällstid

2022-10-07 till 2022-10-09 Fiske i Harasjömåla. Boende i regnbågen med sex bäddar. Anmälan till Bengt på

Bengt_andersson_57@hotmail.com

Föreningen betalar stugan. Medlemmar bokar, betalar fiskekort och övrigt själva. I första hand siktar vi på övernattning fredag-lördag för pensionärer och lördag-söndag för de som förvärvsarbetar. Om plats finns kan man övernatta båda nätterna

2020-12-07 Styrelsemöte 4