10/21/14

Seminarium : Betydelsen av det ideella Vattenvårdsarbetet. 15:e november 2014.

                                                                                                                                                                                                                                     

 Sportfiskarna Region Syd anordnar, tillsammans med Sportfiskarnas Skånedistrikt, en heldag med temat ”Betydelsen av det ideella vattenvårdsarbetet”, för alla som är intresserade av vattenvård.

Under dagen kommer vi att få en inblick i hur man jobbar med vattenvård i Vattenråden,

samt exempel på hur Sportfiskeklubbar och Fiskevårdsföreningar med sitt ideella fiskevårdsarbete kan  bidra till bättre vattenmiljöer. Seminariet arrangeras på Köpingebro skola, någon knapp km från Nybroån.

Program:

 • 09.00 – 09.30                                               Samling, morgonfika.
 • 09.30 – 09.45                                               Seminariet öppnar.
 • 09.45 – 10.15                                               De skånska vattendragens status.
 • 10.15 – 10.45                                               Åtgärds-/behovsanalys/vad säger vattendirektivet.
 • 10.45– 11.00                                                Frågestund.
 • 11.00 – 11.15                                               Bensträckare.
 • 11.15 – 11.45                                               Hur arbetar man i vattenråden.
 • 11.45 – 12.00                                               Frågestund.
 • 12.00 – 13.00                                               Lunch.
 • 13.00 – 14.00                                               Det ideella fiskevårdsarbetets betydelse.

Kabusa och Skönadals Fiskevårdsförening.

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb.

 • 14.00 – 17.00                                               Exkursion längs Nybroån.

Medverkande på  seminariet är:  Sportfiskarna Region Syd, Anders Eklöv (Eklövs Fiske &Fiskevård),

medlemmar från Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb, medlemmar från Kabusa och Skönadals Fiskevårdsförening, samt representant från Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och  Tygeå.

Lunch och fika serveras under dagen. Meddela om Ni har önskemål om specialkost.

Anmälan görs senast den 12/11  till: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se   eller via tele.  040 – 78721

Bifoga e-postadress samt telefonnummer till anmälningarna.

10/4/14

Lyckad Årensning!

 

Idag gjorde Simon och jag en formidal insats. Kristers sträcka fick sin vass tuktad av föreningens nyinköpta vasstrimmer. Tack till KS maskiner i Svedala för en bra deal!

016023

09/8/14

Elfisket är utfört!

I den gångna helgen var vi ett gäng (bilden + undertecknad) som elfiskade på våra 7 elfiskelokaler. Sammanställningen är ännu ej gjord, den får ni vackert vänta på ett litet tag till, men känslan som infann sig var att den långa varma sommaren har påverkat populationen både till tillväxt och antal. Men det kunde varit värre, det fanns trots allt fisk på alla lokaler utom en, men där flyttade vi oss 50 meter nedströms och då blev det bra igen.

En fruktansvärd årensning har blivit utfört i mynningen igen, totalt hänsynslöst, det finns inga förskönande ordalag kring detta, men föreningen försöker driva ärende vidare. Bilden är från ett nytt berg av rensmassor framför bron vid mynningen.

/IMG_9980Fred

05/12/14

Fiskevård

Hej Kära vänner!

Med anledning av den stundande fiskevården som står på programmet så vill jag passa på att delge er en kort resumé över det gångna årets framgångar i detta ämne. De flesta av er känner säkert till att vi genomfört trädplantering uppe i Kviedalsbäcken, vilket har fått stort genomslag, b l a en halvsidesreportage i Ystad Allehanda (höstens plantering) och resulterat i att vi för första gången på flera år kunnat utdela Folke Ohlssons Fiskevårdspris. Priset gick markägaren Krister Andersson med motiveringen i stort sett att han upplät sin mark för plantering, det är just frågan om tillåtelse som varit den svåraste nöten att knäcka för oss. Medel saknas inte, och som grädde på moset blev vi sponsrade av Flyfishing Masters i Malmö med medel för vårens plantering. Ett stort tack till alla de som medverkat!

Och ännu mer glädjande är att nu har inte mindre än tre olika dikningsförättningar hört av sig med planer på trädplantering, fiske och naturvårdsåtgärder, skonsammare dikning e t c. Mycket positivt tycker vi, så nu gäller det för oss att visa vad vi går för, och ber er därför att försöka närvara vid någon de närmaste inplanerade fiskevårdsåtgärderna. Här följer en dagordning:

Söndagen 18/5 kl 09.00 – ca 14.00

Mats & Jan-Eriks sträcka, Tuvebäcken

Rensning av vandringshinder.

Vassbekämpning

Lördagen 31/5 kl. 09.00 – 16.00

Krister Andersson sträcka, Kviedalsbäcken

Vassbekämpning

Stenläggning  för uppväxarområde, skydd mot kantras.

 Därefter

Lördagen 31/5 kl. 17.00 – Söndag 1/6 morgon.

Nattfiske efter havsöring , Kusten utanför fältet.

Dan Jeppson delar med sig av sina hetaste tips för havsöring under natt och tidiga morgontimmar

17.00 Grillning vid stuga, fiskesnack och skitsnack

21- valfritt fiske, spinn eller fluga.

Övernattning för de som vill i stugan. Medtag liggunderlag och sovsäck.

Samling sker vid stugan för alla aktiviteter, vi ordnar med förplägnad för fiskevården och grillning, men var snälla och anmäl er:

fiskevard@skonadal.com

 

Oömma kläder givetvis, klubben har ett par liar till förfogande men stengrep eller vanlig grep är bra att ha med om man har en sådan. Har man ett par gamla avlagda vadare är det också bra.

Och – om dagsformen inte är på topp blir vi självklart glada för bara lite sällskap längs ån.

Med vänlig hälsning Fred & Simon

04/26/14

Trädplantering vid Ljungabron del 2

Lördagen den 26 april var ett glatt gäng ute vid ljungabron (Glemmingebro) och planterade träd på sträckan nedströms bron. I höstas utfördes samma åtgärd uppströms bron. Det planterades Hägg, Oxel, Klibbal, fågelbär och Lönn, ca 30 träd och buskar. Föreningen riktar ett stort tack till Krister Andersson och Johan Ohlstenius som upplåtit sin mark för detta behjärtansvärda ändamål, och inte minst FlyfishingMasters i Malmö som bekostat trädinköpen.

Lång rad av nyplanterade träd

Lång rad av nyplanterade träd

 

Nyplanrerade träd i rad

Nyplanrerade träd i rad

 

Fikapaus i halvtid

Fikapaus i halvtid

Kabusa skön 2014 008IMG_8457

 

04/21/14

Åvandring med naturskyddsföreningen

Simon höll Måndagen den 21 april en åvandring och fiskevårdsorientering för naturskyddföreningen. Denna gick från vattenverket vid Glemminge via blyga lenas till Knappsdala. Trots att vädret inte var det bästa var intresset stort.

Vad jag finner i ån

Vad jag finner i ån

04/16/14

Trädplantering 26/4

Hej alla glada fiskvårdare!

Glöm inte att vi har trädplantering den 26/4 på den utökade sträckan av Kristers område, i Kviedalsbäcken. Anmäl gärna till mig på ”fiskevard@skonadal.com” så vi kan fixa förplägnad. Vi startar kl 10, samling vid stugan för gemensam avfärd till platsen. Det är ett 20tal träd och några buskar som ska planteras, vi räknar ett par timmars arbete vid god uppslutning.

Väl mött!

Fred

04/3/14

Årets fiskevårdspris

Årets fiskevårdspris delades ut i samband med punchfisket.

Prisutdelning

Prisutdelning

 Vi kunde med stor glädje dela ut Folke Olssons vattenvårdspris i samband med punschfisket till
lantbrukaren Krister Andersson boende utanför Glemmingebro med motiveringen:

”Föreningen vill med detta pris visa sin uppskattning för att Krister Andersson upplåtit mark
längs Kviedalsbäcken för trädplantering. Träden kommer med sin beskuggning av ån att förbättra de
förhållanden som råder i vattendraget samt reducera behovet av framtida rensningar.”

Priset består utav 3000kr samt ett inramat diplom.

02/4/14

Elfisken från 2013

IMG_5090

Sammanställningar från Charlottenlundsbäcken, Svarteån och Kabusa finns nu under medlemssidan. Mycket intressant läsning, Anders Eklöv har gjort finfina rapporter från de mindre vattendragen. Kabusaån har jag laddat upp som exelfil om man vill roa sig själv med lite statistik. Det hade varit kul att lägga till väder och nederbörd till exempel. Passa på att registrera er för tillträde.

/Fred

 

01/19/14

Åvandring i vinterland

IMG_8265

Simon och jag gick en sväng längs ån idag för att prata med två markägare. Mycket lyckat trots det minst sagt bistra vädret, bägge visade stort intresse för våra synpunkter och förhoppningsvis kan vi dra igång något redan i år. Detta var ett inledande möte och mer kontakter kommer att tas framöver. Vi stötte på en tredje markägare längs vår väg som var sportfiskeintresserad, förhoppningsvis har vi en ny medlem att hälsa välkommen på årsmötet. Vi upptäckte tyvärr en tråkig rensning högt upp i Kviedalbäcken, mängder med större stenblock var uppkastade på land, och hårdbotten var uppgrävd på sträckor som saknade block. Vi kommer gå vidare med ärendet på något vis, om än i utbildande syfte. Vi fann lite döda öringar varstans som förväntat, och en del riktigt fina och använda lekbottnar på oväntade ställen, och en välmående öring visade lite simkonster för oss i det höga vattenståndet. Bilden är från Norre Å, nedströms Klöva sten.

/Fred