04/26/14

Trädplantering vid Ljungabron del 2

Lördagen den 26 april var ett glatt gäng ute vid ljungabron (Glemmingebro) och planterade träd på sträckan nedströms bron. I höstas utfördes samma åtgärd uppströms bron. Det planterades Hägg, Oxel, Klibbal, fågelbär och Lönn, ca 30 träd och buskar. Föreningen riktar ett stort tack till Krister Andersson och Johan Ohlstenius som upplåtit sin mark för detta behjärtansvärda ändamål, och inte minst FlyfishingMasters i Malmö som bekostat trädinköpen.

Lång rad av nyplanterade träd

Lång rad av nyplanterade träd

 

Nyplanrerade träd i rad

Nyplanrerade träd i rad

 

Fikapaus i halvtid

Fikapaus i halvtid

Kabusa skön 2014 008IMG_8457