Aktiviteter 2017

Aktivitets och verksamhetsplan 2017.

Aktivitetsträffar under året

Färsk information finns alltid på hemsidan under rubrik ”styrelsen informerar”. Vissa aktiviteter som t.ex. fiskevård kan flyttas. Styrelsen hoppas att medlemmarna kan ta initiativ och anordna aktiviteter t.ex. studiebesök och fiskeutflykter.

 

Flugbindning

Flugbindning sker på måndagskvällar klockan 18 i Ystad amatörfiskeklubbs lilla stuga vid världens ände.

Ansvarig: Aimo Loikas

Fiskestart söndagen 2017-01-01

Armbindlar och loggbok finns i förvaringsskåpet på Kabusagården.

Ansvarig: Bengt Andersson

Styrelsemöte 2017-01-18

Sista styrelsemötet innan årsmötet.

 

Årsmöte söndagen 2017-02-12 klockan 13.00 i Ystad amatörfiskeklubbs stora stuga. Mat serveras 12.00.

OBS! anmälan senast 1/2 till Jonny Persson 0411-52 27 49 annars får ni kanske inte mat.

Ansvarig: Styrelsen

 

Styrelsemöte 2017-02-12

Den nyvalda styrelsen samlas efter årsmötet för konstituerande möte.

 

Skräpinsamling längs ån. Mer information kommer på hemsidan.

Ansvarig: Bengt Andersson

Denna aktivitet kan behöva flyttas p.g.a. väderläge eller skjutning. Titta på hemsidan.

 

Öppet föreningsmästerskap i flugfiske söndagen 2017-03-26

Till denna tävling är Södra Skåningarnas Vilt & Fiskevårdsförening och Ystad amatör fiskeklubb inbjudna. Arrangör i egenskap av 2016 års vinnare är Florin Vantu

Ansvarig i styrelsen: Jonathan Lev

Föreningen bjuder på något grillat samt dryck

Start 10.00 och invägning 15.00. Tävlande deltagare skall vara antecknade senast 10.00.

 

Regnbågsfiske med Ystad amatörfiskeklubb.

Datum och anmälan meddelas på hemsidan.

 

Styrelsemöte onsdagen 2017-05-10

klockan 19.00 i lilla stugan.

 

Fiskeresa till Ljungs kula 2017-05-12/13

Ansvarig: Östen. Anmälan till Östen som blir bindande när betalning (1200) betalats till klubbens bankgiro senast 1/3. Resterande platser som ej betalats 1/3 kommer att erbjudas Ystad amatörfiskeklubb och i andra hand Skånska kustfiskeklubben.

 

Fiskevårdsaktivitet 2017-05-14

Samling på Kabusagårdens parkering 10.00. Aktivitet och anmälan meddelas på hemsidan. Föreningen bjuder på någon typ av förtäring, fika eller grillat

 

Årsmöte Vattenråd Kabusa / Nybroån maj 2017

Simon representerar föreningen.

 

Årsmöte Svarteåns vattenråd maj 2017

Bengt Andersson representerar vår förening.

 

Fiskevårdande åtgärder Kabusaån 2017-05-20

Samling Kabusagårdens parkering klockan 10.00. Aktivitet och anmälan meddelas på hemsidan. Föreningen bjuder på någon typ av förtäring, fika eller grillat

 

Stugans Helg 2017-08

Vid behov kan det behövas en insats med den lilla stugan som vi lånar. Närmare information på hemsidan.

Ansvarig: Viljo Ödalen

 

Kabusaåns dag söndagen 2017-08-26

Samling Kabusagårdens parkering klockan10.00

Bra möjlighet att lära känna vår å när vi rensar elfiskeplatserna

Ansvarig: Simon Lundin

 

Elfiske i Kabusa Å söndagen 2017-09-02 eller 3 (exakt dag se hemsidan)

Samling Kabusagårdens parkering klockan 09.00.

Ansvarig: Fred Johansson, Per Nyström och styrelsen

 

Elfiske i Charlottenlundsbäcken & Svarte Å.

Anders Eklöv avgör själv när elfiske skall ske.

Ansvariga: Anders Eklöv

 

Styrelsemöte onsdagen 2017-09-27

Samling kl 19.00. Plats Lilla stugan. Planering för 2018

 

Fiskevårdande åtgärder Kabusaån 2017-09-30

Samling på Kabusagårdens parkering klockan 10:00.

Ansvarig: Simon Lundin

 

Fiskeresa till Ljungs kula eller annat regnbågsfiske

Tid, plats och betalning meddelas senare på hemsidan.

Ansvarig: Östen.

 

Styrelsemöte onsdagen 2017-11-22

Samling klockan 19.00. Plats lilla stugan.

 

Översyn av fiskeplatser lördagen 2017-12-27.

Denna aktivitet kan behöva flyttas p.g.a. väderläget. Titta på hemsidan.

Vi samlas på Kabusagårdens parkering klockan 12.00.

Ansvarig: Bengt Andersson.