Aktiviteter 2020

Aktivitets och verksamhetsplan 2020

Färsk information finns alltid på hemsidan under rubrik ”styrelsen informerar” och/eller på vår Facebook grupp (benämns ”nätet” nedan). Vissa aktiviteter som t.ex. fiskevård kan flyttas. Styrelsen hoppas att medlemmarna kan ta initiativ och anordna aktiviteter t.ex. studiebesök eller fiskeutflykter. Om enskilda medlemmar skall åka på fiskeresa, lägg ut detta på vår Facebook grupp. Det kan vara fler som vill åka med. Tänk på miljön, samkör till fisket

Flugbindning
Flugbindning sker på måndagskvällar klockan 18 i Ystad amatörfiskeklubbs lilla stuga vid världens ände. Start mån 24/2
Ansvarig: Aimo Loikas

Fiskestart söndagen 2020-01-01
Armbindlar och loggbok finns i förvaringsskåpet på Kabusagården.
Ansvarig: Bengt Andersson

Bengt Andersson ansvarar för fisket och formell fisketillsyn på Kabusa. Misstanke om otillåtet fiske skall rapporteras till Bengt

Styrelsemöte tisdagen 2020-01-28
Sista styrelsemötet innan årsmötet

Årsmöte söndagen 2020-02-23 klockan 13.00 i Ystad amatörfiskeklubbs stora stuga. Mat serveras 12.00.
OBS! anmälan senast 1/2 till styrelsen annars får ni kanske inte mat.
Ansvarig: Styrelsen

Styrelsemöte 2020-02-23
Den nyvalda styrelsen samlas efter årsmötet för konstituerande möte.

Rensning av fiskeplatser och skräpinsamling längs ån 2019- (eller så snart vädret tillåter)
Mer information kommer på hemsidan.
Ansvarig: Bengt Andersson

Träff med andra klubbar vid Kabusaån 2020-03-29
Fyra klubbar kommer att bjudas in. Begränsat antal deltagare som fiskar
Denna aktivitet kan behöva flyttas p.g.a. väderläge eller skjutning, se nätet

Styrelsemöte onsdagen 2020-05-13
klockan 19.00 i lilla stugan

Fiskeresa till regnbågsfiske 2020-05-??
Information kommer på nätet
Ansvarig: Styrelsen

Styrelsemöte onsdagen 2019-05-08
klockan 19.00 i lilla stugan.

Fiskevårdsaktivitet söndagen 2020-05-17
Samling på Kabusagårdens parkering 10.00. Aktivitet och anmälan meddelas nätet. Föreningen bjuder på någon typ av förtäring, fika eller grillat

Årsmöte vattenråd för Nybro Å, Kabusa Å och Tyge Å 2020-05-??
Simon Lundin representerar föreningen

Årsmöte Svarteåns vattenråd maj 2020
Bengt Andersson representerar vår förening.

Fiskevårdande åtgärder Kabusaån 2020-06-14
Samling Kabusagårdens parkering klockan 10.00. Aktivitet och anmälan meddelas på hemsidan. Föreningen bjuder på någon typ av förtäring, fika eller grillat

Stugans Helg 2020-??
Vid behov kan det behövas en insats med den lilla stugan som vi lånar. Närmare information på hemsidan.
Ansvarig: Viljo Ödalen

Kabusaåns dag söndagen 2020-08-23
Samling Kabusagårdens parkering klockan10.00
Bra möjlighet att lära känna vår å när vi rensar elfiskeplatserna
Ansvarig: Simon Lundin och Fred Johansson

Elfiske i Kabusa Å 2020-09-08 (Ev ändringar, se hemsidan)
Samling Kabusagårdens parkering klockan 09.00.
Ansvarig: Fred Johansson, Per Nyström och styrelsen

Fiskevårdande åtgärder Kabusaån 2020-09-13
Samling på Kabusagårdens parkering klockan 10:00.
Ansvarig: Simon Lundin

Styrelsemöte onsdagen 2020-09-30
Samling kl 19.00. Plats Lilla stugan. Planering för 2021

Fiskeresa till Ljungs kula eller annat regnbågsfiske
Tid, plats och betalning meddelas senare på hemsidan.
Ansvarig: Styrelsen

Örings safari 2020-11-21
Vandring för att titta på lekande öring
Tid och samlingsplats meddelas senare på nätet. P.g.a. väder och vattenflöde kan denna aktivitet behöva flyttas
Ansvarig: Simon Lundin

Styrelsemöte onsdagen 2020-11-25
Samling klockan 19.00. Plats lilla stugan.

Översyn av fiskeplatser lördagen 2020-12-27.
Denna aktivitet kan behöva flyttas p.g.a. väderläget. Titta på hemsidan.
Vi samlas på Kabusagårdens parkering klockan 12.00.
Ansvarig: Bengt Andersson.