Aktiviteter 2019

Aktivitets och verksamhetsplan 2019.

Aktivitetsträffar under året
Färsk information finns alltid på hemsidan under rubrik ”styrelsen informerar”. Vissa aktiviteter som t.ex. fiskevård kan flyttas. Styrelsen hoppas att medlemmarna kan ta initiativ och anordna aktiviteter t.ex. studiebesök och fiskeutflykter.

Flugbindning
Flugbindning sker på måndagskvällar klockan 18 i Ystad amatörfiskeklubbs lilla stuga vid världens ände. För start datum mm, se hemsidan.
Ansvarig: Aimo Loikas

Fiskestart söndagen 2019-01-01
Armbindlar och loggbok finns i förvaringsskåpet på Kabusagården.
Ansvarig: Bengt Andersson

Styrelsemöte 2019-01-23
Sista styrelsemötet innan årsmötet.

Kabusaåns inspirationskväll 2019-02-11
Inspirationskväll i Ingelstorps församlingshem 18.00

Årsmöte söndagen 2019-02-17 klockan 13.00 i Ystad amatörfiskeklubbs stora stuga. Mat serveras 12.00.
OBS! anmälan senast 1/2 till styrelsen annars får ni kanske inte mat.
Ansvarig: Styrelsen

Styrelsemöte 2019-02-17
Den nyvalda styrelsen samlas efter årsmötet för konstituerande möte.

Rensning av fiskeplatser och skräpinsamling längs ån 2019-02-24 (eller så snart vädret tillåter)
Mer information kommer på hemsidan.
Ansvarig: Bengt Andersson

Denna aktivitet kan behöva flyttas p.g.a. väderläge eller skjutning. Titta på hemsidan.
Öppet föreningsmästerskap i flugfiske söndagen 2019-03-24
Till denna tävling är Södra Skåningarnas Vilt & Fiskevårdsförening och Ystad amatör fiskeklubb inbjudna.
Tävlingsformen har ändrats så att alla fiskarter räknas. Olika poäng för olika arter. Regler måste utarbetas.
Arrangörer: Jonathan Lev, Aimo Loikas
Föreningen bjuder på något grillat samt dryck
Start 10.00 och invägning 15.00. Tävlande deltagare skall vara antecknade senast 10.00.

Regnbågsfiske med Ystad amatörfiskeklubb.
Datum och anmälan meddelas på hemsidan.

Styrelsemöte onsdagen 2019-05-08
klockan 19.00 i lilla stugan.

Fiskeresa till regnbågsfiske ca 2019-05-18/19
Ansvarig: Östen. Anmälan till Östen som blir bindande när betalning (Preliminärt 1200) betalats till klubbens bankgiro senast 1/3. Resterande platser som ej betalats 1/3 kommer att erbjudas Ystad amatörfiskeklubb och i andra hand Skånska kustfiskeklubben.

Fiskevårdsaktivitet 2019-05-12
Samling på Kabusagårdens parkering 10.00. Aktivitet och anmälan meddelas på hemsidan. Föreningen bjuder på någon typ av förtäring, fika eller grillat

Årsmöte Vattenråd Kabusa / Nybroån maj 2019
Simon representerar föreningen.

Årsmöte Svarteåns vattenråd maj 2019
Bengt Andersson representerar vår förening.

Fiskevårdande åtgärder Kabusaån 2019-06-16
Samling Kabusagårdens parkering klockan 10.00. Aktivitet och anmälan meddelas på hemsidan. Föreningen bjuder på någon typ av förtäring, fika eller grillat

Stugans Helg 2019
Vid behov kan det behövas en insats med den lilla stugan som vi lånar. Närmare information på hemsidan.
Ansvarig: Viljo Ödalen

Kabusaåns dag söndagen 2019-08-25
Samling Kabusagårdens parkering klockan10.00
Bra möjlighet att lära känna vår å när vi rensar elfiskeplatserna
Ansvarig: Simon Lundin

Elfiske i Kabusa Å 2019-09-08 (Ev ändringar, se hemsidan)
Samling Kabusagårdens parkering klockan 09.00.
Ansvarig: Fred Johansson, Per Nyström och styrelsen

Elfiske i Charlottenlundsbäcken & Svarte Å.
Anders Eklöv avgör själv när elfiske skall ske.
Ansvariga: Anders Eklöv

Fiskevårdande åtgärder Kabusaån 2019-09-08
Samling på Kabusagårdens parkering klockan 10:00.
Ansvarig: Simon Lundin

Styrelsemöte onsdagen 2019-09-25
Samling kl 19.00. Plats Lilla stugan. Planering för 2020

Fiskeresa till Ljungs kula eller annat regnbågsfiske
Tid, plats och betalning meddelas senare på hemsidan.
Ansvarig: Östen.

Styrelsemöte onsdagen 2019-11-20
Samling klockan 19.00. Plats lilla stugan.

Översyn av fiskeplatser lördagen 2019-12-28.
Denna aktivitet kan behöva flyttas p.g.a. väderläget. Titta på hemsidan.
Vi samlas på Kabusagårdens parkering klockan 12.00.
Ansvarig: Bengt Andersson.