Om/Kontakt

Välkommen till Kabusa och Skönadals
fiskevårdsförening!

Skönadal har sedan 1961 genomfört och bedrivet
fiskevårdande insatser i de sydskånska åsystemen:

Kabusaån, Svarteån &
Charlottenlundsbäcken

Föreningen arbetar för att bibehålla ett
naturligt självreproducerande havsöringsbestånd
samt utöka och främja den biologiska mångfalden

Kontakt:

Ordförande:  Fred Johansson, fiskevard@skonadal.com

Fiskevård:  fiskevard@skonadal.com