05/19/17

Fiskevård inställt

Fiskevårdsaktiviten den 21/5 är inställd. Det finns helt enkelt inget att göra. Förra söndagen bedrevs lite skötsel av våra tidigare insatser. Men håll utkik på hemsidan- så fort vi får tillåtelse så drar vi igång igen.

02/20/17

Elfiskeresultat

Trend antal Öringar

Trend antal Öringar

 

Alla elfiskeresultaten ligger nu under medlemssidorna för den som själv vill ladda hem o sammanställa lite. Grafen visar sammanslaget för alla 7 elfiskelokalerna, och för den som laddar ner Excelfilen kan man se en avsevärd förbättring på sträckan Ljungabron, där vi gjort fiskevårdsåtgärder. Kul!

Saknar ni login så skicka ett mail till fiskevard@skonadal.com

 

08/21/15

Elfiske nytt datum!

Välkomna på årets elfiske den 13/9. Samling Kabusagården kl 10.00. Medtag fika och oömma kläder. Vi beräknas vara färdiga vid 14 tiden.

Fred

10/21/14

Seminarium : Betydelsen av det ideella Vattenvårdsarbetet. 15:e november 2014.

                                                                                                                                                                                                                                     

 Sportfiskarna Region Syd anordnar, tillsammans med Sportfiskarnas Skånedistrikt, en heldag med temat ”Betydelsen av det ideella vattenvårdsarbetet”, för alla som är intresserade av vattenvård.

Under dagen kommer vi att få en inblick i hur man jobbar med vattenvård i Vattenråden,

samt exempel på hur Sportfiskeklubbar och Fiskevårdsföreningar med sitt ideella fiskevårdsarbete kan  bidra till bättre vattenmiljöer. Seminariet arrangeras på Köpingebro skola, någon knapp km från Nybroån.

Program:

 • 09.00 – 09.30                                               Samling, morgonfika.
 • 09.30 – 09.45                                               Seminariet öppnar.
 • 09.45 – 10.15                                               De skånska vattendragens status.
 • 10.15 – 10.45                                               Åtgärds-/behovsanalys/vad säger vattendirektivet.
 • 10.45– 11.00                                                Frågestund.
 • 11.00 – 11.15                                               Bensträckare.
 • 11.15 – 11.45                                               Hur arbetar man i vattenråden.
 • 11.45 – 12.00                                               Frågestund.
 • 12.00 – 13.00                                               Lunch.
 • 13.00 – 14.00                                               Det ideella fiskevårdsarbetets betydelse.

Kabusa och Skönadals Fiskevårdsförening.

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb.

 • 14.00 – 17.00                                               Exkursion längs Nybroån.

Medverkande på  seminariet är:  Sportfiskarna Region Syd, Anders Eklöv (Eklövs Fiske &Fiskevård),

medlemmar från Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb, medlemmar från Kabusa och Skönadals Fiskevårdsförening, samt representant från Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och  Tygeå.

Lunch och fika serveras under dagen. Meddela om Ni har önskemål om specialkost.

Anmälan görs senast den 12/11  till: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se   eller via tele.  040 – 78721

Bifoga e-postadress samt telefonnummer till anmälningarna.

10/4/14

Lyckad Årensning!

 

Idag gjorde Simon och jag en formidal insats. Kristers sträcka fick sin vass tuktad av föreningens nyinköpta vasstrimmer. Tack till KS maskiner i Svedala för en bra deal!

016023

09/8/14

Elfisket är utfört!

I den gångna helgen var vi ett gäng (bilden + undertecknad) som elfiskade på våra 7 elfiskelokaler. Sammanställningen är ännu ej gjord, den får ni vackert vänta på ett litet tag till, men känslan som infann sig var att den långa varma sommaren har påverkat populationen både till tillväxt och antal. Men det kunde varit värre, det fanns trots allt fisk på alla lokaler utom en, men där flyttade vi oss 50 meter nedströms och då blev det bra igen.

En fruktansvärd årensning har blivit utfört i mynningen igen, totalt hänsynslöst, det finns inga förskönande ordalag kring detta, men föreningen försöker driva ärende vidare. Bilden är från ett nytt berg av rensmassor framför bron vid mynningen.

/IMG_9980Fred

05/12/14

Fiskevård

Hej Kära vänner!

Med anledning av den stundande fiskevården som står på programmet så vill jag passa på att delge er en kort resumé över det gångna årets framgångar i detta ämne. De flesta av er känner säkert till att vi genomfört trädplantering uppe i Kviedalsbäcken, vilket har fått stort genomslag, b l a en halvsidesreportage i Ystad Allehanda (höstens plantering) och resulterat i att vi för första gången på flera år kunnat utdela Folke Ohlssons Fiskevårdspris. Priset gick markägaren Krister Andersson med motiveringen i stort sett att han upplät sin mark för plantering, det är just frågan om tillåtelse som varit den svåraste nöten att knäcka för oss. Medel saknas inte, och som grädde på moset blev vi sponsrade av Flyfishing Masters i Malmö med medel för vårens plantering. Ett stort tack till alla de som medverkat!

Och ännu mer glädjande är att nu har inte mindre än tre olika dikningsförättningar hört av sig med planer på trädplantering, fiske och naturvårdsåtgärder, skonsammare dikning e t c. Mycket positivt tycker vi, så nu gäller det för oss att visa vad vi går för, och ber er därför att försöka närvara vid någon de närmaste inplanerade fiskevårdsåtgärderna. Här följer en dagordning:

Söndagen 18/5 kl 09.00 – ca 14.00

Mats & Jan-Eriks sträcka, Tuvebäcken

Rensning av vandringshinder.

Vassbekämpning

Lördagen 31/5 kl. 09.00 – 16.00

Krister Andersson sträcka, Kviedalsbäcken

Vassbekämpning

Stenläggning  för uppväxarområde, skydd mot kantras.

 Därefter

Lördagen 31/5 kl. 17.00 – Söndag 1/6 morgon.

Nattfiske efter havsöring , Kusten utanför fältet.

Dan Jeppson delar med sig av sina hetaste tips för havsöring under natt och tidiga morgontimmar

17.00 Grillning vid stuga, fiskesnack och skitsnack

21- valfritt fiske, spinn eller fluga.

Övernattning för de som vill i stugan. Medtag liggunderlag och sovsäck.

Samling sker vid stugan för alla aktiviteter, vi ordnar med förplägnad för fiskevården och grillning, men var snälla och anmäl er:

fiskevard@skonadal.com

 

Oömma kläder givetvis, klubben har ett par liar till förfogande men stengrep eller vanlig grep är bra att ha med om man har en sådan. Har man ett par gamla avlagda vadare är det också bra.

Och – om dagsformen inte är på topp blir vi självklart glada för bara lite sällskap längs ån.

Med vänlig hälsning Fred & Simon